globelarge-1.jpg

Club Filmfestival 'Globe' op 22 november 2017
De inhoud moet van de film moet betrekking hebben op de vakantiebeleving, en voldoen aan het door het bestuur gestelde eisen van kwaliteit en lengte. De jury bestaat uit drie clubleden die geen film hebben ingestuurd. De film die het hoogst aantal punten krijgt, kan worden aangemeld voor deelname aan het Regio Reisfilm-festival van Zuid-Holland 12.

De uiterste inleverdatum voor je film(s) is 13 november 2017.
 


 

   Club Filmfestival 'Samen' op 20 december 2017
    De groep moet door loting zijn samengesteld en kan slechts één film aanmelden.
    Het onderwerp is vrij. De films worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. 
    Films, die door het bestuur voldoen aan de vastgestelde eisen,
    kunnen in aanmerking komen voor deelname aan het Filmgroep Capelle-filmfestival.

                                     De uiterste inleverdatum van je film(s) is 10 december 2017.

 


 

    Club Filmfestival 'Mooi' op 24 januari 2018 
   
Een jaarlijks terugkerend en spannend evenement waar de leden de gelegenheid krijgen om
     hun films te vertonen.
De films worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. 
     Het onderwerp is vrij
met uitzondering van de vakantiefilms. 
                                      Films die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen
 worden genomineerd voor deelname aan 
                                      het Regio-Filmfestival Zuid-Holland 12. De uiterste inleverdatum van je film(s) is 3 januari 2018